РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 12 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: Селскостопански производител
Място: с. Царевец - Добрич

За нуждите на стопански двор и частен земеделски стопанин в гр. Добрич е инсталиран резервоар за вода с обем 12000 литра. Резервоарът ще се ползва за събиране на водата от сондаж и използването й за поливане.