РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 12 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: Стадион "Драгоман"
Място: Драгоман

Резервоарът е инсталиран на местния градски стадион в гр. Драгоман и ще се използва за поливни нужди.