РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 100 000 ЛИТРА (тип противопожарни резервоари за вода)

Обект: МАГАЗИН ТЕХНОМИКС
Място: СОФИЯ

За нуждите на търговски център ТЕХНОМИКС в гр. София е инсталиран 100 000 литров резервоар за подземен монтаж за противопожарни нужди. Инсталираните 2 резервоара по 50 000 литра са свързани скачено помежду си с полиетиленови тръби. Помпите са инсталирани в суха бетонова камера в непосредствена близост до резервоарите.