РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 160 000 ЛИТРА (тип противопожарни резервоари за вода)

Обект: ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ КЕНДИ
Място: БОЖУРИЩЕ

За нуждите на производствена база КЕНДИ в кв. Божурище - София е инсталиран 160 000 литров резервоар за подземен монтаж за противопожарни нужди. Инсталираните 4 резервоара по 40 000 литра са свързани скачено помежду си с полиетиленови тръбе. Помпите са инсталирани в суха бетонова камера в непосредствена близост до резервоарите.