РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 20 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: ГКПП - Кърджали
Място: Кърджали

За нуждите на ГКПП Кърджали е инсталиран 22 000 литров септичен полиетиленов резервоар за вода за събиране на отпадъчните води от сградата на граничния пункт и извозването им със специализирана техника.