РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 20 000 ЛИТРА (тип противопожарни резервоари за вода)

Обект: БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ШЕЛ
Място: СОФИЯ

За нуждите на бензиностанция Shell в гр. София са инсталирани12 000 и 8 000 литрови резервоари. 12 000 литровия резервоар се използва за събиране и съхранение на битофо-фекалните отпадъчни води от бензиностанцията, които се извозват от специализирана техника регулярно. Резервоара с обем 8 000 литра се използва за поливни нужди.