РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 200 000 ЛИТРА (тип противопожарни резервоари)

Обект: Логистичен център
Място: София

За нуждите на логистичен център в кв. Требич - София е инсталиран 200 000 литров резервоар за подземен монтаж за противопожарни нужди. Инсталираните 4 резервоара по 50 000 литра са свързани скачено помежду си с полиетиленови тръби. Помпите са инсталирани в суха бетонова камера в непосредствена близост до резервоарите.