РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 22 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: Частен имот
Място: с. Красава - общ. Брезник

Инсталиран е 22 кубиков полиетиленов резервоар за вода за подземен монтаж за нуждите на горско стопанство до гр. Брезник.