РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 22 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: Община Исперих
Място: гр. Исперих

Вкопан е 22 кубиков полиетиленов резервоар за вода за подземен монтаж за нуждите на сградата на общината в гр. Исперих. Резервоарът ще се ползва за събиране и съхранение на водите от сондаж и ползването им както за поливни нужди на общината, така и за битови нужди. Нагнетателните помпи са монтирани в самия полиетиленов резервоар.