РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 22 000 литра (тип резервоари за вода за септични нужди) - изгребна яма

Обект: Национална гребна база "Пчелина"
Място: Язовир Пчелина

Инсталиран е 22 000 литров резервоар за септични нужди за събиране на отпадните битово-фекални води от национална спортна гребна база "Лобош" край Радомир. Събраните води ще се извозват регулярно от специализирана техника.