РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 22 000 литра (тип резервоари за вода за септични нужди) - изгребна яма

Обект: Частен дом
Място: кв. Бояна - София

В частен дом за постоянно живеене в кв. Бояна - гр. София е инсталиран резервоар за вода с обем 22000 литра, като септичен резервоар за приемане на отпадъчните битово-фекални води от къщата до последващо извозване със специализираща техника.