РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 22 000 литра (тип резервоари за вода за септични нужди) - изгребна яма

Обект: Производствена база
Място: Варна

Инсталиран е резервоар за вода с обем 22000 литра за събиране на отпадъчните битово-фекални води от производствена база в гр. Варна.