РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 22 000 литра (тип резервоари за вода за токсични отпадъци)

Обект: Летище Варна
Място: Варна

Инсталиран е 22 000 литров резервоар за събиране на опасни отпадъчни води от измиването на самолетна техника на летище Варна. Поради голямото количество на подпочвените води, резервоара е анкериран към бетонният фундамент посредством метални шини. Събраните води ще се извозват регулярно от специализирана техника.