РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 250 000 ЛИТРА (тип противопожарни резервоари за вода)

Обект: ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР - ЧЕРНА КОТКА
Място: СОФИЯ

За нуждите на логистичен център Черна котка в гр. София е монтиран 250 000 литров резервоар за поливни нужди. Инсталираните 5 броя резервоари по 50 000 литра са свързани скачено с полиетиленови тръби. В разположената в непосредствена близост суха камера са монтирани помпените съоръжения.