РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 5 000 литра (тип ИЗГРЕБНА ЯМА - резервоари за вода за септични нужди)

Обект: Ваканционна къща
Място: с. Драговищица

Този рзеервоар е предназначен да събира отпадните води от еднофамилна къща със сезонно посещение. След напълване на резервоара, събраната вода се изпомпва и извозва от специализиран камион (фекалка).