РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 5 000 литра вертикален (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: Частно земеделско стопанство за Екологична (Органик) продукция
Място: с. Белица, обл. София

Инсталираният рзеервоар за вода в частното земеделско стопанство за ЕКО-продукция е предназначен да събира водите от сондаж и да ги отвежда по гравитачен път до насажденията с цел поливане.