РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 50 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: Частен дом
Място: гр. Попово

За нуждите на клиент - физическо лице е инсталиран полиетиленов резервоар за вода с цел използването й за поливане на тревни площи и зеленчукова градина. Водата се осигурява от сондаж в имота на клиента.