РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 50 000 литра (тип резервоари за вода за септични нужди) - изгребна яма

Обект: Хотел
Място: Синеморец - обл. Бургас

В луксозен хотерски комплекс в с. Синеморец (обл. Бургас) е вкопан изгребен септичен водоплътен резервоар за вода за събиране на битовите отпадни води от хотела. Сключен е договор с оторизирана фирма за регулярно извозване на събраната отпадъчна вода.