РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 8 000 литра (тип резервоари за вода за питейни нужди)

Обект: Частен дом
Място: с. Драговищица

За нуждите на частен дом в с. Драговищица - обл. София е монтиран 8 000 литров резервоар за битово-питейни нужди.