РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 8 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: Производствена сграда
Място: гр. Велико Търново

За нуждите на предприятие в гр. Велико Търново е монтиран 8 000 литров резервоар за производствени води.