РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 8 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: Частен дом
Място: София

За нуждите на частен дом в гр. София е монтиран 8 000 литров резервоар за битово-питейни нужди. Нагнетателните помпи са инсталирани в резервоара.