РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 8 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди) с поливна система

Обект: Частен дом
Място: Благоевград

Резервоар за вода с обем 8000 литра е инсталиран (вкопан) за събиране на водите от местен сондаж и използването им за поливане на зеленчукова градина и лозе. В резервоара е монтирана система от помпи поплавъци за автоматизиране на процеса. За следене на нивото на водата в резервоара е инсталиран и ултразвуков датчик изпращащ информацията в близко разположената еднофамилна къща за постоянно живеене.