КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛ 10 л/сек клас на пречистване I

Обект: SAAB properties
Място: гр. София

Каломаслоуловителят е инсталиран за нуждите на специализиран авто-сервиз на SAAB за изчистване на маслата и петролните продукти от водата преди изхвърлянето й в природата. Сепаратора е с клас на пречистване I - до 5 мг./литър.