КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛ (сепаратор на леки течности) със система за рециклиране на водите от автомивка

Обект: Автосервиз Темпо
Място: София

За нуждите на автосервиз е проектирана, изработена и инсталирана система за пълно рециклиране на оборотната вода от автомивката към сервиза в гр. София. Технологията на пречистването започва с инсталиран каломаслоуловител с коалисцентен филтър на входа, стъпало за микрофилтрация, посредством полимерно-влакнеста мембрана и вакуумна помпа и стъпало за ултрафилтрация, чрез осмозен филтър и помпа за високо налягане на водата.