КАЛОУЛОВИТЕЛ с капацитет 3 литра в секунда

Обект: Завод за цимент - Златна Панега
Място: с. Златна Панега

За нуждите на завод за производство на цимент "Златна панега" е произведен калоуловител с капацитет 3 литра в секунда със система за измерване нивото на натрупаната кал в сепаратора.