ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 1200 л. РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 22 000 л. КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ВОДИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕ и МАЗНИНОУЛОВИТЕЛ

Обект: Предприятие за обработка на селскостопанска продукция
Място: с. Елените - обл. Нова Загора

За нуждите на предприятие за обработка на селскостопанска продукция в с. Елените, обл. Нова Загора са инсталирани:

   - SBR пречиствателна станция за пречистване на битовите фекални води от предприятието,

   - 22000 литров резервоар за съхранение на пречистените води в сезоните, когато времето не е подходящо за ползването им за поливни нужди. Към този резервоар се добавя и реагент натриев хипохлорид. За целта е инсталирано табло за външен монтаж с вградена дозираща система в него.

   - Каломаслоуловител за събиране и изчистване на замърсени води с наличие на масла и петролни продукти. Сепараторът е с клас на пречистване I (до 5 мг/л) след което пречистените води се отвеждат към природата,

 - Мазниноуловител за очистване на замърсените води с наличие на мазнини и масла с растителен произход и заустването им в природата.