ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ MCN40 (тип SBR пречиствателни станции) и РЕЗЕРВОАР 20 000 литра за поливане с пречистените води

Обект: ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
Място: ДРАГАЛЕВЦИ - СОФИЯ

В жилищна кооперация в кв. Драгалевци в гр. София са инсталирани пречиствателна станция за 60 човека от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води от жилища и резервоар с обем 40 000 литра за събиране на пречистените отпадъчни води. Излишните пречистени води са отведени в дренажната система на сградата.