ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ MCN50 (тип SBR пречиствателни станции)

Обект: ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ГЛАВАТАРСКИ ХАН
Място: ЯЗОВИР КЪРДЖАЛИ

За нуждите на хотелски комплекс Главатарски Хан в с. Главатарци - обл. Кърджали е инсталирана пречиствателна станция за 60 човека от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води за хотели. Пречистените води са отведени в попивно поле.