ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ MCN75 (тип SBR пречиствателни станции)

Обект: ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
Място: СИМЕОНОВО - СОФИЯ

В жилищна кооперация в кв. Драгалевци в гр. София е инсталирана пречиствателна станция за 80 човека от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води от жилища. Излишните пречистени води са отведени в дренажната система на сградата.