ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ MCN8 (тип SBR пречиствателни станции) и РЕЗЕРВОАРИ за поливане с пречистената вода

Обект: ХИЖА ВЕЖЕН
Място: СТАРА ПЛАНИНА

На хижа Вежен е инсталирана пречиствателна станция за 15 човека от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води от посетители и резервоар с обем 6000 литра за събиране на пречистените отпадъчни води и ползването им за поливане. Излишните пречистени води са отведени в дренажната система на хижата.