ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 1200 ЛИТРА (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ГЪРМЕН"
Място: С. ГЪРМЕН

За нуждите на посетителите на национален парк Гърмен е инсталирана пречиствателна станция за 15 еквивалент жители от типа проточни пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води. Пречистените отпадъчни води са заустени в попивно поле в близост.