ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 16 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Хотел
Място: Лозенец - обл. Бургас

За нуждите на луксозен почивен затворен комплекс в с. Лозен (обл. Бургас) на брега на българското черноморие е инсталирана биологична аеробна пречиствателна станция от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадъчни води от комплекса. Пречистената вода от пречиствателната станция е заустена в попивна яма (дренаж). В случай на недостатъчно попиване водата са ползва и за напояване на зелени площи.