ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 16 Е.Ж. (тип SBR пречиствателни станции)

Обект: Производствена сграда
Място: София

В кв. Овча купел в гр. София е инсталирана пречиствателна станция за 6 еквивалент жители от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води от жилище за постоянно живеене. Пречистените отпадъчни води са заустени в уличната канафка.