ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 20 човека (тип SBR пречиствателни станции) и РЕЗЕРВОАР ЗА ПОЛИВАНЕ и ПЯСЪКОУЛОВИТЕЛ

Обект: Производствено хале
Място: София

В София е инсталирана пречиствателна станция за 20 човека от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води от склад и цех за полиетиленови и полипропиленови тръби и фитинги. Пречистените отпадъчни води са заустени в резервоар за поливане 40 000 литра. В резервоара постъпват и дъждовните води преминаващи първо през пясъкоуловител и филтър.