ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 2650 ЕКВИВАЛЕНТ ЖИТЕЛИ (тип SBR пречиствателни станции)

Обект: ВОЕННА БАЗА НА САЩ - НОВО СЕЛО
Място: НОВО СЕЛО - СЛИВЕН

За нуждите на военната база "Ново село" на НАТО в България е инсталирана пречиствателна станция за 2650 еквивалент жители. По поръчение на Инжинерния корпус на армията на САЩ и при най-строг контрол на Billfinger Berger - Germany, пречиствателната станция беше построена и настроена от нас. Пречиствателната станция разполага с голямо бетоново механично стъпало и 7 паралелно свързани модулни SBR био-реактора. По този начин пречиствателната станция пречиства битово-отпадъчните фекални води на пребиваващите във военната база служители от 0 до 2650 еквивалент жители, като се включва съотватният брой био-реактори до достигането на желания капацитет на пречистване. Тъй като качеството на пречистване е на най-високо ниво, пречистената вода е заустена повърхностно в близкото езеро без опасност от замързяване. Управлението на тази пречиствателна станция е от най-висок клас с възможност за дистанционен мониторинг и контрол на процесите с пречиствателната станция.