ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип ПЛИТКИ - SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: с. Долни раковец

Поради високото ниво на подпочвени води тази пречиствателна станция е специално подбрана за плитък монтаж с дълбочина само 90 см. под нивото на входящата тръба от къщата. Тя е предназначена да пречиства отпадни води от еднофамилна къща със сезонно посещение. Пречистената вода тук се отвежда в съществуващата септична яма, където се приема от подпочвените води.