ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: София - кв. Горна баня

В кв. Горна баня в гр. София е инсталирана пречиствателна станция за 4 еквивалент жители от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води от жилище за постоянно живеене. Пречистените отпадъчни води са заустени в сондаж.