ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: с. Железница - София

В село Железница, обл. София е монтирана пречиствателна станция за 4 еквивалент жители от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадъчни води от еднофамилна къща за постоянно живеене. Пречистената вода от пречиствателната станция се отвежда към близко дере за напояване на разтителността без опасност от биологично заразяване.