ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: Горна Баня - София

На еднофамилна къща в гр. София е инсталирана пречиствателна станция от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води. Пречистените води са отведени към приемен сондаж без опасност от биологично заразяване на околната среда.