ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: Градоман (Банкя)

Тази пречиствателна станция е предназначена за пречистване на отпадните води от еднофамилна къща с постоянно живеещи. Пречистената вода при този монтаж е отведена в попивно поле (дренаж).