ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом за постоянно живеене
Място: гр. Правец

Пречиствателната станция пречиства отпадъчните води от еднофамилната къща за постоянно живеене и отвежда пречистената вода към подходящ водоприемник (река) 2-ра категория.