ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар за пречистените води с обем 12 000 литра

Обект: Частен дом
Място: в.з. Бункера - София

Инсталирана е SBR пречиствателна станция за пречистване на отпадъчните води от къщата на клиента за постоянно живеене. Пречистената битово-фекална вода се отвежда във вкопания в непосредствена близост 12 000 литров резервоар за вода. Тази вода, заедно с уловената дъждовна вода от покрива на къщата се използва за поливни цели на тревата, цветята и дърветата в имота на клиента. Излишната вода се отвежда към дренажно поле.