ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: Варна

На еднофамилна къща нв гр. Варна е инсталирана пречиствателна станция от типа проточни пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадъчни води от къщата. След пречистването на водите, същите се отвеждат към попивна система.