ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: с. Мечковци

Инсталираната проточна пречиствателна станция пречиства всички отпадни води от къщата на клиента и ги отвежда към долният край на имота му, където се излива свободно и напоява тревата.