ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Ресторант и частен дом
Място: с. Елешница

Проточната пречиствателна станция е инсталирана с цел пречистване на всички отпадъчни води от къщата на клиента и собствения малък ресторант. След пречистване, водите се отвеждат към близкото дере (водоприемник 2-ра категория), където се изливат свободно.