ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: София, в.з. Беликата

Инсталираната пречиствателна станция е от типа "пречиствателни станции с гравитачно оттичане" и пречиства всички отпадъчни води от къщата на клиента, като отвежда пречистените води към попивно поле. Нейното управление и компресор за въздух (въздуходувка) са разположени под земята в самата пречиствателна станция.