ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и резервоар 1000 литра за пречистените води

Обект: Частен дом
Място: кв. Горна Баня - София

Инсталирана е биологична аеробна пречиствателна станция от типа проточни пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води от еднофамилна къща за постоянно живеене.  Пречистената вода след пречиствателната станция се отвежда в резервоар с обем 1000 литра и се използва за напояване на зелени площи и дървета.