ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и резервоар 1000 литра за пречистените води

Обект: Частен дом
Място: София, кв. Княжево

Пречиствателната станция на този обект пречиства всички отпадни води от къщата и ги отвежда в инсталирания след нея резервоар. След като резервоара събере пречистената вода тя се използва за поливане.