ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и резервоар 2000 литра за пречистените води

Обект: Частен дом
Място: м. Ярема - обл. София

На еднофамилна къща за постоянно живеене е инсталирана пречиствателна станция от типа проточни пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадъчни води. След което водата се  събира в полиетиленов резервоар за вода с обем 2000 литра и се използва за поливане на зелените площи. Излишните води се отвеждат в дренажна система.