ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и резервоар 500 литра за пречистените води

Обект: Частен дом
Място: м. Ширините - Панчерево - обл. София

Инсталираната пречиствателна станция в този случай пречиства всички отпадъчни води от дома и ги отвежда към 500 литров резервоар. След това събраната вода се използва за поливни нужди.